Min musik

Speglingar för harpgitarr

Foto: Ingemar Johansson

Spektra för valfritt/valfria instrument/elektronik

Inspelad av duo Granmo-Berg (Marten Recordings)

Ledsen elefant för gitarr/elektronik