Om Torbjörn Grass

Jag arbetar till 100% som frilansande musiker. Komponerar, spelar och håller föredrag.

Spelar konserter med egen musik, oftast på mina specialbyggda gitarrer. Framträder också med andra artister i olika konstellationer

Har komponerat mycket musik för teater, komponerat en opera, en gruvmässa för svenska kyrkan, kammarmusik för att ta några exempel.

Jag har alltid varit intresserad av att placera musiken i ovanliga miljöer och har komponerat ett antal verk för industrimiljöer, gruvor och andra spännande platser. Ofta har jag uppfunnit musikinstrument och skapat ett antal ”musikaliska rum” där instrumenten har fått en given plats.

Foto: Jan Gustafsson